online katalóg kníh  |  kontakty  |  otváracie hodiny  |  mapa stránok  |    
 
 
 
Spýtajte sa knižnice
 
Nové prírastky v knižnici
 

Záložka do knihy spája slovenské školy - 11. ročník - PRIHLÁŠKA

Záväzne prihlasujeme školu do 11. ročníka celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto...
Názov školy (Príklad: Stredná odborná škola):
Ulica (Príklad: Vodová 3):
Mesto/Obec (Príklad: Bratislava):
PSČ (Príklad: 851 01):
Meno kontaktnej osoby (z jednej školy posielajte len jednu prihlášku a uveďte len jedno meno kontaktnej osoby) (Príklad: Adam Adamovský):
E-mail kontaktnej osoby (Príklad: adam.adamovsky@gmail.com):
Telefón (Príklad: 02/68 20 86 10, 0903/333 333:
Názov vyššieho územného celku (vyberte):
Počet prihlásených z 1. ročníka (Príklad: 20):
Počet prihlásených z 2. ročníka (Príklad: 25):
Počet prihlásených z 3. ročníka (Príklad: 20):
Počet prihlásených zo 4. ročníka (Príklad: 0):
Počet všetkých prihlásených žiakov zo strednej školy (Príklad: 65):
Typ školy (Uveďte typ školy podľa uvedeného delenia: akadémia (napr. dopravná, hotelová, obchodná, pedagogická) – kód 1, gymnázium – kód 2, stredná odborná škola – kód 3, stredná zdravotnícka škola – kód 4, iná stredná škola – kód 5) (Príklad: 3):
Poznámka (najviac 1000 znakov). V prípade, že si Vaša škola dohodla výmenu s konkrétnou školou, uveďte jej názov a sídlo. (Príklad: Stredná odborná škola, Železničná 2, Čadca)*:

Zároveň čestne prehlasujeme, že budeme plniť všetky záväzky vyplývajúce z účasti v celoslovenskom projekte.

 

POZNÁMKA

V prípade, že si Vaša škola dohodla výmenu s konkrétnou školou, uveďte jej názov a sídlo. Prosíme, požiadajte Vašu partnerskú školu, aby vo svojej elektronickej prihláške uviedla zase názov a sídlo Vašej školy. Ďakujeme Vám za akceptovanie uvedeného pokynu.

Príklad: Stredná odborná škola, Železničná 2, Čadca

 

 

ĎAKUJEME VÁM ZA VYPLNENIE ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY


 

Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo


© 2007 Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava 5. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.