online katalóg kníh  |  kontakty  |  otváracie hodiny  |  mapa stránok  |    
 
 
 

Seminár akademických knižníc

Metodicko-pedagogické centrum – odbor Slovenskej pedagogickej knižnice

úsek metodiky akademických knižníc

 

Vás pozýva na seminár akademických knižníc,

ktorý sa uskutoční 9. 6. 2022 od 10.00

v Centre vedecko-technických informácií, Lamačská cesta 7315 Bratislava

 

Téma seminára: Inštitucionálne repozitáre

 

Program:

10.00 – 10.30   Prezentácia účastníkov

10.30 – 11.00   Otvorenie (Mgr. Lucia Ácsová, riaditeľka odboru SPK)

                          Štatistické zisťovanie v akademických knižniciach SR za rok 2021

                         (PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD. a PhDr. Jakub Fázik, PhD., metodici pre akademické knižnice,

                         MPC-odbor SPK)

                         Diskusia

11.00 – 12.00   Sprístupňovanie digitálnych obsahov v akademických knižniciach v spojitosti

                          s autorským zákonom (Mgr. Peter Kubovič, advokát, LITA)

                         Diskusia

12.00 – 12.45   Prestávka na občerstvenie

12.45 – 13.45   Nové kompetencie akademických knižníc v kontexte rozvoja otvorenej vedy

                         (RNDr. Zuzana Stožická, PhD., kontaktná kancelária pre Open Access, CVTI)

                         Diskusia

 

Vybavuje:       Mgr. Miroslava Hajtmánková

                     tel.: 02/68208616

___________________________________________________________________ 

REGISTRÁCIA BOLA UKONČENÁ!


 

Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo


© 2007 Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava 5. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.