online katalóg kníh  |  kontakty  |  otváracie hodiny  |  mapa stránok  |    
 
 
 

PREDREGISTRÁCIA NOVÉHO POUŽÍVATEĽA

UPOZORNENIE: Všetky polia formulára (okrem položiek "titul" a "adresa prechodného bydliska") sú POVINNÉ! Bez nich nie je formulár možné odoslať!
Predregistrácia používateľa
Priezvisko:
Krstné meno:
Titul (nepovinné):
Dátum a miesto narodenia:
Číslo dokladu totožnosti:
Platnosť dokladu totožnosti (presný dátum):
Trvalé bydlisko - ulica a číslo:
Trvalé bydlisko - PSČ:
Trvalé bydlisko - obec:
Adresa prechodného bydliska (nie je povinné):
E-mailová adresa:
Telefónne číslo:
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie (ZŠ, SŠ, VŠ...):

 

Po odoslaní formulára čakajte na e-mail s prihlasovacími údajmi do online katalógu: https://chamo.kis3g.sk/search/advanced?theme=spk

POZOR: Prihlasovacie údaje je potrebné použiť najneskôr do 30 dní od dátumu ich zaslania, v opačnom prípade je predregistrácia zrušená!

Po prihlásení môžete odosielať žiadanky na Vami vybratú literatúru.
Registrácia čitateľa je dokončená pri osobnej návšteve knižnice, a to podpísaním prihlášky a zaplatením členského poplatku (2,00 € / rok). Prosíme, prineste si so sebou doklad totožnosti.
Po dokončení registrácie si môžete prevziať žiadanú literatúru a tiež využívať všetky naše služby.

 


 

Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo


© 2007 Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava 5. SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems.