online katalóg kníh  |  kontakty  |  otváracie hodiny  |  mapa stránok  |    
 
 
 

FAQ

Často kladené otázky

Ak sa riešenie vášho problému nenachádza v tejto sekcii, môžete

  • využiť službu Spýtajte sa knižnice
  • využiť službu konzultácií prostredníctvom Skype
  • obrátiť na naše konzultantky telefonicky (02/68 20 86 15)

Za akých podmienok sa môžem stať používateľom Slovenskej pedagogickej knižnice (SPK)?
Používateľom našej knižnice sa môžete stať, ak ste dovŕšili 18 rokov veku a ste občanom Slovenskej republiky. Ak ste cudzím štátnym príslušníkom, môžete sa tiež stať naším používateľom. Ak nemáte trvalý pobyt v Slovenskej republike, musíte nám pri absenčných výpožičkách poskytnúť kauciu vo výške ceny požičiavaného dokumentu. Ak máte od 15 do 18 rokov, tiež sa môžete stať používateľom našej knižnice, ale vyžadujeme písomný súhlas Vašich zákonných zástupcov.

Ako dlho trvá platnosť môjho preukazu?
Platnosť preukazu používateľa našej knižnice je vždy jeden rok od jeho vydania. Po uplynutí tejto doby si jeho platnosť obnovíte za poplatok stanovený v našom Cenníku služieb a sankčných poplatkov.

Máte vo fonde len pedagogickú literatúru?
Knižný fond tvoria dokumenty z oblasti pedagogiky a príbuzných spoločenskovedných odborov, najmä psychológie, jazykovedy, filozofie a histórie. Fond periodík tvoria všetky slovenské, ale aj mnohé zahraničné odborné časopisy. V menšej miere sú súčasťou fondu aj dokumenty, ktoré nesúvisia so špecializáciou knižnice, ale môžu významne ovplyvniť záujem používateľov o jej služby. Pre štúdium dejín školstva a pedagogiky na Slovensku je významný aj historický fond tlačí a rukopisov zo 16.- 19. storočia. Sú to väčšinou učebnice, lexikóny, slovníky z oblasti filozofie, náboženstva, lekárstva, dejepisu, prírodných vied, jazykovedy, výročné školské správy z 19. a z prvej polovice 20. storočia.

Koľko kníh môžem mať súčasne požičaných z vašej knižnice?
Naraz môžete mať požičaných absenčne (mimo budovy knižnice) päť kníh.

Môžem si knihu, ktorú má momentálne vypožičanú iný používateľ, zarezervovať?
Rezervácia knihy uskutočníte odoslaním žiadanky na vypožičaný exemplár. O jej vrátení Vás okamžite informujeme, buď telefonicky (len na pevnú linku, nie na mobilný telefón), alebo e-mailom. Knihu vám odložíme na 10 kalendárnych dní.

Čo je to signatúra knihy a kde ju nájdem?
Signatúra knihy je súbor symbolov (písmen, číslic), ktoré označujú umiestnenie knihy v našej zbierke. Každý jednotlivý kus knihy má svoju signatúru, podľa ktorej vám ju na základe vašej žiadanky nájdeme. Signatúra je uvedená na zadnej strane obalu knihy. V online katalógu na stránke www.kis3g.sk ju nájdete pod položkou signatúra. V našej knižnici ju nájdete na katalogizačnom lístku v pravom hornom rohu.

Čo je to výpožičný lístok?
Výpožičný lístok je tlačivo, ktoré slúži ako dôkaz, že máte knihu vypožičanú. Podpisujete ho, keď vám knihu vydávame. Keď knihu vrátite, výpožičný lístok vám odovzdáme ako dôkaz o vrátení knihy.

Ako dlho môžem mať knihy z vašej knižnice požičané?
Výpožičná lehota kníh je 30 dní.

Ak knihu ešte potrebujem, predĺži mi vaša knižnica výpožičnú lehotu?
Predĺženie výpožičnej lehoty o ďalších 30 dní je možné, ak si ju medzitým nezarezervoval iný používateľ. Predĺženie si môžete vykonať sám po prihlásení sa do svojho konta na www.kis3g.sk , ale tiež oň požiadať telefonicky alebo e-mailom. Na našej webovej stránke (www.spgk.sk) nájdete potrebné kontakty. Podrobnejšie informácie o ďalších možnostiach predĺženia výpožičnej lehoty nájdete v Knižničnom poriadku SPK.

Čo sa stane, ak knihu nevrátim v stanovenej výpožičnej lehote?
Za nedodržanie výpožičnej lehoty zaplatíte sankčný poplatok od 1,00 € vyššie podľa nášho Cenníka služieb a sankčných poplatkov, ktorý je k nahliadnutiu pri výpožičnom pulte a nájdete ho aj v elektronickej forme na www.spgk.sk. Pri prekročení výpožičnej lehoty o viac ako štyri mesiace je výška sankčného poplatku 3,50 €.

Upozorní ma knižnica, že som prekročil(a) výpožičnú lehotu?
Písomne vás upozorníme až v prípade prekročenia výpožičnej lehoty o štyri mesiace, tzv. riaditeľskou upomienkou. Preto vo vlastnom záujme sledujte, ako dlho máte knihy požičané.

Čo mám urobiť, ak požičanú knihu stratím?
Ak sa vám kniha stratila, môžete nám ju nahradiť rovnakým dokumentom, alebo jeho viazanou kópiou, prípadne iným dokumentom, ktorý vám určí knižnica. Finančná náhrada je tiež možná, v tomto prípade zaplatíte cenu pôvodného dokumentu a manipulačný poplatok vo výške 3,50 €.

Niektoré knihy mi SPK nepožičia na domáce štúdium. Prečo? Ktorých kníh sa to týka?
Pri niektorých dokumentoch je knižnica nútená obmedzovať ich absenčné požičiavanie, najmä z dôvodov možného poškodenia alebo straty. Podrobnosti uvádza Knižničný poriadok SPK. Signatúry kníh určených len na prezenčné štúdium obsahujú aspoň jedno z písmen A, B, E, P, Š , U. Periodiká sa požičiavajú len prezenčne.

Môžem odoslať žiadanku na knihu cez internet alebo elektronickou poštou?
On-line odosielanie žiadaniek je možné cez portál www.kis3g.sk, po prihlásení sa do výpožičného systému SPK. Bez prihlásenia sa je možné vyhľadávanie v katalógu, nie však odosielanie žiadaniek.

Ako sa prihlásim do výpožičného systému SPK?
Na prihlásenie sa do výpožičného systému SPK potrebujete číslo čiarového kódu (ID), ktoré je uvedené na vašom preukaze používateľa SPK a heslo, ktoré vám bolo pridelené pri registrácii a vydaní preukazu.

Po odoslaní ID a hesla mi systém vypisuje oznam “VYSKYTLA SA CHYBA PRI PRIHLASOVANÍ“, v čom je problém?
Problém môže byť v nesprávnom zadaní čísla čiarového kódu, alebo v nedodržaní postupu pri písaní deväťznakového hesla: dátum narodenia v tvare RRMMDD, iniciálky vášho mena (veľkými písmenami s diakritikou, v poradí priezvisko, meno) a poradové číslo (najčastejšie 1). Ak problémy pretrvávajú, kontaktujte Oddelenie knižničných a informačných služieb SPK.

Zabudol som, koľko kníh a dokedy som si ich vypožičal. Ako to zistím?
Prihlásite sa do systému na stránke www.kis3g.sk a v ľavej časti obrazovky nájdete potrebné údaje pod názvom INFORMÁCIE O POUŽÍVATEĽOVI. Informácie vám však môžeme podať aj e-mailom, alebo telefonicky.

Ako sa dostanem s MHD z centra Bratislavy do vašej knižnice?
Napríklad:
Zo Zochovej ulice: autobus č. 83, 84 zastávka Hálova ul.
Zo Zochovej ulice: autobus č. 93, 94 zastávka Rusovská cesta
Zo Slávičieho údolia: autobus č. 92 zastávka Hálova ul.
Z AS Mlynské Nivy: autobus č. 88 zastávka Hálova ul.

_____________________________________________________

 
 
Užitočné
 
Vytlačiť stránku
Poslať stránku
 
 
Zaujímavé odkazy
 

 

nivam

   Univerzitna kniznica

 Štátny pedagogický ústav

 

Do knižnice

 

   

       IEDU
          Sanet

            UK SAV 

Publikacie SGI

Kniznica Petrzalka

        

SPK na Facebooku:

 
Chýba mi vo fonde
 
* povinné
 
 
 
Anketa
 
Siahli ste po knihe počas pandémie častejšie ako inokedy?
Áno
25,2%
Nie
26,2%
Rovnako
24,9%
Neviem
23,6%
Hlasovalo: 26050
(predchádzajúce ankety)
 

Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo


© 2007 Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava 5. SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems.