online katalóg kníh  |  kontakty  |  otváracie hodiny  |  mapa stránok  |    
 
 
 

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti

CENTRÁLNY REGISTER EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti

http://www.crepc.sk

Publikačná činnosť predstavuje jeden z hlavných ukazovateľov vedeckovýskumnej činnosti vysokej školy a zároveň nastavuje zrkadlo aj kvalite jej pedagogickej činnosti. V roku 2005 bol jej význam podčiarknutý zahrnutím do metodiky rozdeľovania rozpočtových finančných prostriedkov a povinnosť odovzdávania i zverejňovania výsledkov publikačnej činnosti verejnou vysokou školou bola upravená Smernicou č. 13/2005-R z 31. augusta 2005 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov.

Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie centrálneho registra na evidenciu publikačnej činnosti (CREPČ) schopného v čo najvyššej miere automatizovať proces získavania a vyhodnocovania údajov súvisiacich s publikačnou činnosťou verejných vysokých škôl. Získané údaje predstavujú podklady na vytvorenie výročnej správy fakúlt a univerzít o publikačnej činnosti, ako i ročnej databázy o vytvorených alebo publikovaných dielach, ktoré slúžia ako podklad pre dotačnú činnosť Ministerstva školstva SR univerzitám v oblasti vedy, výskumu a vývoja. Zhromaždené údaje majú na úrovni verejnosti poskytovať prehľad o činnosti všetkých (univerzitných) pracovísk a súčasne umožňovať kvalifikované porovnanie a vyhodnotenie činnosti rovnako zameraných pracovísk na rôznych univerzitách.

Zapojené organizácie:

Trnavská univerzita v Trnave
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Technická univerzita v Košiciach
Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčine
VŠ výtvarných umení v Bratislave
Prešovská univerzita v Prešove
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
VŠ múzických umení v Bratislave
Technická univerzita vo Zvolene
Ekonomická univerzita v Bratislave
Univerzita J. Selyeho v Komárne
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Katolícka univerzita v Ružomberku
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Smernica č. 13/2008-R zo 16. októbra2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov (súbor doc, 146 kB)

Príloha č. 1 k Smernici č. 13/2008-R zo 16. októbra2008 (súbor doc, 98 kB)

Príloha č. 2 k Smernici č. 13/2008-R zo 16. októbra2008 (súbor doc, 43 kB)

Oznámenie o oprave chyby v prílohe č. 2 Smernice č. 13/2008-R zo 16. októbra2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov (súbor pdf, 39kB)

Príloha č. 3 k Smernici č. 13/2008-R zo 16. októbra2008 (súbor doc, 30 kB) 

Príloha č. 4 k Smernici č. 13/2008-R zo 16. októbra2008 (súbor doc, 41 kB)

Príloha č. 5 k Smernici č. 13/2008-R zo 16. októbra2008 (súbor doc, 29 kB)

 

Smernica č. 8/2007-R z 31. mája 2007 ktorou sa mení a dopĺňa Smernica o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov. (súbor doc, 96 kB)

Príloha č. 1 k Smernici č. 8/2007-R z 31. mája 2007 (súbor doc, 100 kB)

Príloha č. 2 k Smernici č. 8/2007-R z 31. mája 2007 (súbor doc, 35 kB)

Príloha č. 3 k Smernici č. 8/2007-R z 31. mája 2007 (súbor doc, 35 kB)

Príloha č. 4 k Smernici č. 8/2007-R z 31. mája 2007 (súbor doc, 31 kB)


 

Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo


© 2007 Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava 5. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.