online katalóg kníh  |  kontakty  |  otváracie hodiny  |  mapa stránok  |    
 
 
 

Slovenská pedagogická knižnica oslávila 55. výročie založenia

 Slávnostný seminár k 55. výročiu Slovenskej pedagogickej knižnice


V stredu 7. decembra 2011 o 11,00 hodine sa v priestoroch knižnice konal slávnostný seminár k 55. výročiu vzniku Slovenskej pedagogickej knižnice (ďalej len „SPK“) za účasti zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (ďalej len „MŠVVaŠ“) SR, Ministerstva kultúry SR, profesijných združení, zástupcov najvýznamnejších knižníc v knižničnom systéme SR. Riaditeľ SPK PhDr. Vladimír Grigar privítal vzácnych hostí a predniesol príhovor, ktorým pripomenul 55-ročnú cestu knižnice, zložitú, ale úspešnú. Potom v zastúpení štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR Mgr. Jaroslava Ivanča, ktorý pre neodkladné povinnosti nemohol prísť, vystúpila so zdravicou Mgr. Ingrid Kováčová zo sekcie regionálneho školstva, v ktorej zdôraznila najdôležitejšie aktivity, ktoré robí SPK pre svojich používateľov. Následne vystúpila Mgr. Monika Lopušanová, riaditeľka Odboru múzeí, galérií a knižníc sekcie kultúrneho dedičstva MK SR, ktorá prečítala zdravicu štátnej tajomníčky Ministerstva kultúry SR Natálie Cehlárikovej, ktorá vyzdvihla skutočnosť, že SPK sa vyprofilovala na významnú špecializovanú vedeckú knižnicu a stala sa neoddeliteľnou súčasťou slovenského knižničného systému. Nasledovali zdravice zástupkyne Slovenska v IFLA a predsedníčky Spolku slovenských knihovníkov Ing. Silvie Stasselovej a predsedníčky Slovenskej asociácie knižníc PhDr. Daniely Džuganovej. S veľmi osobnými spomienkami prítomných zaujal PhDr. Tibor Trgiňa, generálny riaditeľ Univerzitnej knižnice

v Bratislave. PhDr. Anna Kucianová, PhD., vedúca oddelenia pre knižničný systém SR Slovenskej národnej knižnice (ďalej len „SNK“), prečítala zdravicu generálneho riaditeľa SNK profesora PhDr. Dušana Katuščáka, PhD. Oslávencom popriala aj PhDr. Mária Žitňanská, námestníčka pre knižnično-informačnú činnosť Centra vedecko-technických informácií SR (ďalej len „CVTI SR“), predniesla zdravicu riaditeľa CVTI SR prof. RNDr. Jána Turňu, CSc., ktorý upriamil pozornosť na rozvojový projekt Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc. Profesorka PhDr. Soňa Makulová, PhD., vedúca Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v zdravici vyzdvihla najmä ochotu a ústretovosť, s akou sa venujú zamestnanci knižnice študentom počas ich praxe.

PhDr. Helena Pangrácová, riaditeľka SPK v rokoch 1996 – 2007, sa v spomienkach vrátila do minulosti a na záver poďakovala všetkým zamestnancom knižnice za obetavú prácu, ktorú robili a robia v prospech používateľov. Taktiež Mgr. Katarína Kurillová, námestníčka riaditeľa, poďakovala svojim kolegyniam a kolegom za spoluprácu.

Po zdraviciach a osobných spomienkach na prácu v SPK nasledoval kultúrny program žiakov Základnej umeleckej školy Daliborovo námestie, kde saxofóny vystriedala priečna flauta, gitara a spev. Hostia si pozreli knižnicu a najviac ich zaujal vzácny historický fond, kde odborným výkladom zaujala Mgr. Katarína Bokrosová.

A potom sa rozprúdila živá diskusia všetkých zúčastnených.

K 55. výročiu bol vydaný zborník, ktorý nadväzuje na predchádzajúci zborník, ktorý bol vydaný k 40.výročiu vzniku SPK a mapuje posledných veľmi dynamických 15 rokov knižnice.

PhDr. Vladimír Grigar

 

Zborník na stiahnutie (dokument .pdf, 20 MB)

Fotografie zo seminára - I

Fotografie zo seminára  - II

 

 
 
Užitočné
 
Vytlačiť stránku
Poslať stránku
 
 
Zaujímavé odkazy
 

   Univerzitna kniznica

 Štátny pedagogický ústav

Do knižnice

   

       IEDU
          Sanet

            UK SAV 

Publikacie SGI

Kniznica Petrzalka

        

SPK na Facebooku:

 
Chýba mi vo fonde
 
* povinné
 
 
 
Anketa
 
Ktorý výpožičný čas v SPK by ste uprednostnili v stredu?
Od 8:00 do 18:00
35,2%
Od 9:00 do 18:00
31,7%
Od 9:00 do 19:00
33,1%
Hlasovalo: 21273
(predchádzajúce ankety)
 

Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo


© 2007 Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava 5. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.