online katalóg kníh  |  kontakty  |  otváracie hodiny  |  mapa stránok |    
 
 
 

Slovenská pedagogická knižnica

Kniha je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky špecializovanou vedeckou knižnicou s celoštátnou pôsobnosťou so zameraním na oblasť výchovy, vzdelávania, školstva a príbuzných vedných odborov. Svojou činnosťou zabezpečuje slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov, napomáha uspokojovanie kultúrnych, informačných, vedeckovýskumných a vzdelávacích potrieb, podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj. Plní funkciu metodického centra knižnično-informačného systému rezortu školstva.

60. výročie Slovenskej pedagogickej knižnice

60. výročie Slovenskej pedagogickej knižnice   6. decembra 2016 o 11.00 hod. sa bude konať v priestoroch Slovenskej pedagogickej knižnice na Hálovej 6 v Bratislave slávnostné stretnutie pri príležitosti osláv 60. výročia jej vzniku. Svoju účasť potvrdili zástupcovia Ministerstva školstva...(Celý článok)

DOPOLUDNIE S POÉZIOU

Pozvánka na dopoludnie s poéziou Vo štvrtok,  8. decembra 2016  o 10,00  hod.,  Slovenskej pedagogickej knižnici, v seminárnej miestnosti pre všetkých milovníkov poézie vystúpi Zuzana Ocharovichová, rod. Kiššová. V jej interpretácii si vypočujete zlatú slovenskú...(Celý článok)

Vyhodnotenie 5. ročníka celoslovenského projektu pre stredné školy Záložka do knihy spája slovenské školy

Vyhodnotenie 5. ročníka celoslovenského projektu pre stredné školy   Záložka do knihy spája slovenské školy: Knihy rozprávajú príbehy   Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2016 pre stredné...(Celý článok)

Vyhodnotenie 7. ročníka česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy

  Vyhodnotenie 7. ročníka česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá   Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš, čítame   Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne vyhlásili pri...(Celý článok)

Vyhodnotenie 12. ročníka celoslovenského projektu "Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice"

Vyhodnotenie 12. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc 24. októbra 2016 (súbor doc, 1,4 MB)(Celý článok)

Nová bibliografia SPK

Slovenská pedagogická knižnica prichádza s novou bibliografiou: Migrácia a migranti v slovenskej spoločnosti v rokoch 2011 - 2015 (2. časť) PREJSŤ NA BIBLIOGRAFIE(Celý článok)

POZVÁNKA - 12. ročník celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

                      Slovenská pedagogická knižnica vyhlasuje 12. ročník celoslovenského projektu   „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc 24....(Celý článok)

Metodický pokyn pre školské knižnice k vyhláške Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 201/2016 Z. z.

Metodický pokyn pre školské knižnice k vyhláške Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 201/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach(Celý článok)

Metodické usmernenie č. 2/2016 k povinným evidenciám školskej knižnice

Metodické usmernenie č. 2/2016 k povinným evidenciám školskej knižnice    Príloha č. 1 - Príklad evidencie používateľov    Príloha č. 2 - Príklad evidencie absenčných výpožičiek    Príloha č. 3 - Príklad evidencie prezenčných výpožičiek    Príloha č. 4 -...(Celý článok)

ZBORNÍK z 10. medzinárodnej konferencie Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl

ZBORNÍK z 10. medzinárodnej konferencie  ŠKOLSKÉ KNIŽNICE AKO INFORMAČNÉ A KULTÚRNE CENTRÁ ŠKÔL   STIAHNUŤ (dokument pdf, 7,8 MB)(Celý článok)
» Všetky správy
 
 
Zaujímavé odkazy
 

   Univerzitna kniznica

 Štátny pedagogický ústav

Do knižnice

   

       IEDU
          Sanet

            UK SAV 

Publikacie SGI

Kniznica Petrzalka

        

SPK na Facebooku:

 
Chýba mi vo fonde
 
* povinné
 
 
 
Anketa
 
Akým spôsobom najviac využívate služby SPK?
najmä prostredníctvom osobnej návštevy SPK
33,4%
najmä prostredníctvom webovej stránky SPK
33,3%
kombináciou obidvoch spôsobov
33,3%
Hlasovalo: 42163
(predchádzajúce ankety)
 
© 2007 Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava 5. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.